İlçe 2015201420132012201120102009200820072000199019851980197519701965
AKÇADAĞ

Toplam:

27.437

29573

32.260

25.157

27.378

31.983

33.431

29.940

48.670

51.226

57.638

57.463

54.463

53.439

47.036

Erkek:

14.221

15274

16.568

12.599

14.037

15.998

16.973

14.918

25.061

25.923

29.353

29.454

27.859

27.114

24.251

Kadın:

13.216

14299

15.692

12.558

13.341

15.985

16.458

15.022

23.609

25.303

28.285

28.009

26.604

26.325

22.785

İlçe Merkezi:

27.437

29.573

32.260

12.038

13.329

7.762

8.948

8.427

13.432

10.839

10.285

9.548

7.366

7.540

5.995

Köy:

0

0

0

13.119

14.049

24.221

24.483

21.513

35.238

40.387

47.353

47.915

47.097

45.899

41.041

ARAPKİR

Toplam:

27.437

29573

32.260

25.157

27.378

31.983

33.431

29.940

16.625

20.675

21.194

22.634

23.816

24.291

23.102

Erkek:

14.221

15274

16.568

12.599

14.037

15.998

16.973

14.918

8.247

10.137

10.142

10.983

11.679

11.550

10.935

Kadın:

13.216

14299

15.692

12.558

13.341

15.985

16.458

15.022

8.378

10.538

11.052

11.651

12.137

12.741

12.167

İlçe Merkezi:

27.437

29.573

32.260

12.038

13.329

7.762

8.948

8.427

10.180

10.420

8.531

8.630

8.436

7.793

7.056

Köy:

0

0

0

13.119

14.049

24.221

24.483

21.513

6.445

10.255

12.663

14.004

15.380

16.498

16.046

ARGUVAN

Toplam:

7.757

8162

9.038

8.775

7.610

8.549

8.711

8.379

10.594

13.907

18.601

19.282

21.622

21.851

21.701

Erkek:

3.917

4111

4.569

4.450

3.825

4.260

4.330

4.141

5.320

6.584

8.949

9.565

10.764

10.775

10.848

Kadın:

3.840

4051

4.469

4.325

3.785

4.289

4.381

4.238

5.274

7.323

9.652

9.717

10.858

11.076

10.853

İlçe Merkezi:

7.757

8.162

9.038

2.292

1.804

1.941

2.099

2.057

2.730

1.827

2.101

2.144

2.461

2.439

2.407

Köy:

0

0

0

6.483

5.806

6.608

6.612

6.322

7.864

12.080

16.500

17.138

19.161

19.412

19.294

BATTALGAZİ

Toplam:

301.483

299863

297.806

29.891

29.827

29.696

29.509

27.643

28.085

26.665

18.601

19.282

21.622

21.851

21.701

Erkek:

148.974

148139

147.104

14.899

14.819

14.843

14.782

13.839

14.372

13.894

8.949

9.565

10.764

10.775

10.848

Kadın:

152.509

151724

150.702

14.992

15.008

14.853

14.727

13.804

13.713

12.771

9.652

9.717

10.858

11.076

10.853

İlçe Merkezi:

301.483

299.863

297.806

23.948

23.810

16.977

16.792

15.847

15.154

14.994

2.101

2.144

2.461

2.439

2.407

Köy:

0

0

0

5.943

6.017

12.719

12.717

11.796

12.931

11.671

16.500

17.138

19.161

19.412

19.294

DARENDE

Toplam:

26.656

28060

28.978

27.141

28.728

35.075

35.341

33.514

54.438

48.612

58.962

50.578

47.504

41.831

38.092

Erkek:

13.237

13894

14.333

13.474

14.337

17.630

17.740

16.630

27.820

23.486

29.200

25.026

23.667

20.290

18.697

Kadın:

13.419

14166

14.645

13.667

14.391

17.445

17.601

16.884

26.618

25.126

29.762

25.552

23.837

21.541

19.395

İlçe Merkezi:

26.656

28.060

28.978

19.841

21.045

9.295

9.165

9.685

13.908

11.488

9.093

8.941

8.055

7.929

7.643

Köy:

0

0

0

7.300

7.683

25.780

26.176

23.829

40.530

37.124

49.869

41.637

39.449

33.902

30.449

DOĞANŞEHİR

Toplam:

39.391

40064

41.006

38.650

39.126

42.113

43.856

40.688

60.708

48.196

52.648

48.556

46.713

39.487

37.021

Erkek:

19.997

20285

20.786

19.614

19.750

21.277

22.222

20.309

31.093

24.505

27.002

25.259

24.402

19.948

19.241

Kadın:

19.394

19779

20.220

19.036

19.376

20.836

21.634

20.379

29.615

23.691

25.646

23.297

22.311

19.539

17.780

İlçe Merkezi:

39.391

40.064

41.006

29.034

29.322

10.800

11.015

10.176

13.517

11.046

11.242

10.172

10.280

5.974

4.944

Köy:

0

0

0

9.616

9.804

31.313

32.841

30.512

47.191

37.150

41.406

38.384

36.433

33.513

32.077

DOĞANYOL

Toplam:

4.196

4440

4.720

4.713

4.686

5.105

5.251

5.026

10.778

11.478

52.648

48.556

46.713

39.487

37.021

Erkek:

2.056

2169

2.333

2.315

2.275

2.495

2.553

2.404

5.522

5.557

27.002

25.259

24.402

19.948

19.241

Kadın:

2.140

2271

2.387

2.398

2.411

2.610

2.698

2.622

5.256

5.921

25.646

23.297

22.311

19.539

17.780

İlçe Merkezi:

4.196

4.440

4.720

2.533

2.469

1.774

1.865

1.687

5.360

3.723

11.242

10.172

10.280

5.974

4.944

Köy:

0

0

0

2.180

2.217

3.331

3.386

3.339

5.418

7.755

41.406

38.384

36.433

33.513

32.077

HEKİMHAN

Toplam:

18.616

19946

22.181

24.953

24.446

25.548

25.479

23.739

42.515

42.467

44.106

48.824

51.330

49.604

44.548

Erkek:

9.299

9907

11.067

12.493

12.230

12.668

12.600

11.697

21.942

21.659

22.686

24.960

26.102

25.046

22.390

Kadın:

9.317

10039

11.114

12.460

12.216

12.880

12.879

12.042

20.573

20.808

21.420

23.864

25.228

24.558

22.158

İlçe Merkezi:

18.616

19.946

22.181

19.883

19.320

7.734

7.802

7.708

13.206

13.612

11.579

11.355

11.818

7.849

4.288

Köy:

0

0

0

5.070

5.126

17.814

17.677

16.031

29.309

28.855

32.527

37.469

39.512

41.755

40.260

KALE

Toplam:

5.384

5677

5.975

5.501

5.712

6.729

6.874

6.286

9.569

8.564

44.106

48.824

51.330

49.604

44.548

Erkek:

2.561

2691

2.826

2.583

2.689

3.190

3.305

2.940

4.779

3.935

22.686

24.960

26.102

25.046

22.390

Kadın:

2.823

2986

3.149

2.918

3.023

3.539

3.569

3.346

4.790

4.629

21.420

23.864

25.228

24.558

22.158

İlçe Merkezi:

5.384

5.677

5.975

1.681

1.725

2.030

2.080

2.033

3.966

818

11.579

11.355

11.818

7.849

4.288

Köy:

0

0

0

3.820

3.987

4.699

4.794

4.253

5.603

7.746

32.527

37.469

39.512

41.755

40.260

KULUNCAK

Toplam:

7.748

8320

8.885

7.352

6.982

9.771

9.457

9.099

20.882

14.378

44.106

48.824

51.330

49.604

44.548

Erkek:

3.816

4088

4.371

3.655

3.454

4.854

4.673

4.450

10.722

7.206

22.686

24.960

26.102

25.046

22.390

Kadın:

3.932

4232

4.514

3.697

3.528

4.917

4.784

4.649

10.160

7.172

21.420

23.864

25.228

24.558

22.158

İlçe Merkezi:

7.748

8.320

8.885

3.160

3.031

2.354

1.809

1.997

6.101

2.240

11.579

11.355

11.818

7.849

4.288

Köy:

0

0

0

4.192

3.951

7.417

7.648

7.102

14.781

12.138

32.527

37.469

39.512

41.755

40.260

MERKEZ

Toplam:

7.748

8320

8.885

7.352

6.982

9.771

9.457

9.099

20.882

14.378

44.106

48.824

51.330

49.604

44.548

Erkek:

3.816

4088

4.371

3.655

3.454

4.854

4.673

4.450

10.722

7.206

22.686

24.960

26.102

25.046

22.390

Kadın:

3.932

4232

4.514

3.697

3.528

4.917

4.784

4.649

10.160

7.172

21.420

23.864

25.228

24.558

22.158

İlçe Merkezi:

7.748

8.320

8.885

3.160

3.031

2.354

1.809

1.997

6.101

2.240

11.579

11.355

11.818

7.849

4.288

Köy:

0

0

0

4.192

3.951

7.417

7.648

7.102

14.781

12.138

32.527

37.469

39.512

41.755

40.260

PÜTÜRGE

Toplam:

15.709

16612

17.986

4.644

4.796

20.262

21.334

22.201

22.810

20.882

14.378

44.106

48.824

51.330

49.604

44.548

Erkek:

7.475

7924

8.644

2.247

2.326

9.676

10.225

10.630

10.653

10.722

7.206

22.686

24.960

26.102

25.046

22.390

Kadın:

8.234

8688

9.342

2.397

2.470

10.586

11.109

11.571

12.157

10.160

7.172

21.420

23.864

25.228

24.558

22.158

İlçe Merkezi:

15.709

16.612

17.986

4.644

4.796

20.262

2.751

3.058

3.337

6.101

2.240

11.579

11.355

11.818

7.849

4.288

Köy:

0

0

0

2.628

18.583

19.143

19.473

14.781

12.138

32.527

37.469

39.512

41.755

40.260

YAZIHAN

Toplam:

13.452

14315

15.297

14.748

15.390

20.262

17.211

17.806

15.993

19.295

16.218

44.106

48.824

51.330

49.604

44.548

Erkek:

6.810

7261

7.763

7.484

7.780

9.676

8.736

9.002

8.092

9.787

8.029

22.686

24.960

26.102

25.046

22.390

Kadın:

6.642

7054

7.534

7.264

7.610

10.586

8.475

8.804

7.901

9.508

8.189

21.420

23.864

25.228

24.558

22.158

İlçe Merkezi:

13.452

14.315

15.297

6.157

6.397

20.262

2.305

2.488

2.363

4.285

2.862

11.579

11.355

11.818

7.849

4.288

Köy:

0

0

0

8.591

8.993

2.628

14.906

15.318

13.630

15.010

13.356

32.527

37.469

39.512

41.755

40.260

YEŞİLYURT

Toplam:

294.452

283716

267.365

39.666

38.291

20.262

35.845

35.229

33.206

45.551

31.349

30.433

23.008

22.919

23.339

22.296

Erkek:

147.747

142823

134.844

20.359

19.793

9.676

18.628

18.160

17.564

25.209

18.079

18.873

11.714

11.834

11.855

11.601

Kadın:

146.705

140893

132.521

19.307

18.498

10.586

17.217

17.069

15.642

20.342

13.270

11.560

11.294

11.085

11.484

10.695

İlçe Merkezi:

294.452

283.716

267.365

32.038

30.500

20.262

7.852

7.940

7.700

11.998

9.184

7.398

7.146

7.451

7.567

7.436

Köy:

0

0

0

7.628

7.791

2.628

27.993

27.289

25.506

33.553

22.165

23.035

15.862

15.468

15.772

14.860

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.